Varför Legalisera?

Du som besökare på sidan undrar kanske varför någon skulle vilja legalisera cannabis. Nedan finner du några punkter som är argument för en legalisering, tryck på dem för att se argumentet mer utförligt förklarat.

Notera att detta är en påbörjad lista som kommer att utvecklas vidare. 

För att cannabis har positiva, ibland medicinska egenskaper. Cannabis påverkar din aptit, så att du på ett hälsosamt sätt känner för att äta när du behöver det. Detta är väldigt användbart för t ex anorektiker. Det har också antipsykotiska effekter och är ofta ett bra medel mot depression och ångest. Mer om cannabis som medicin hittar du HÄR. 

För att en betydande del av den yngre delen av befolkningen inte skall kriminaliseras med allt vad det innebär.När man som ung blir tagen av polisen och fälld för narkotikabruk är det inte, trots folks naiva tro om att det är så, bara en bot som gäller. Man riskerar att bli utkastad från skolan, få sparken från jobbet, bli av med körkort, bli av med lemp, tvingas på regelbundna urintester och lida av en rad andra inte alls hjälpande åtgärder.  Brukarförbudet skadar mer än cannabis gör!

Cannabis är farligare när det är olagligt. Cannabis är en växt med stor konsumentgrupp. Efterfrågan finns och kommer därför att besvaras via den marknad som tillåter det, just nu är den marknaden den svarta marknaden. Det innebär avsaknad av produktkontroll, ovetskap om framställningsprocess, ursprung, innehåll, styrka och annat som vi vill veta om  produkter vi köper. Kvalitén på cannabis varierar kraftigt eftersom det styrs av vinst på en oreglerad marknad. Det händer att cannabis besprutas med glas, att växten är möglig eller är utblandad med starkare droger. Detta leder till att cannabis är en mycket farligare drog på den svarta marknaden än den hade varit på en legal marknad.

För att cannabis nu säljs på helt fel ställen. Vi ser hellre att cannabis säljs i butiker med lagar att följa än precis överallt utan restriktioner. Cannabis säljs på köpcentrum, torg, hotell, bussar, lekplatser, skolor, fester, busshållplatser. Vart som helst! Vem som helst säljer till vem som helst – överallt!

För att kunna kontrollera åldern på köparna. En cannabisshop, likt Systembolaget, kan kräva legitimation och informera om potentiella risker och ge konsumtionsråd. Det är uppenbart att ett missbruk av cannabis kan ge skador, temporära som permanenta. Man bör därför bli informerad och få vetenskapligt grundade riktlinjer om hur man kan hålla sitt bruk på en hälsosam nivå. Man behöver också informeras om vart man gå för att få rådgivning eller hjälp med missbruk.

För att minska bidragen till organiserad brottslighet. Om kunderna köper cannabis från affärer istället för kriminella så förlorar de kriminella en inkomstkälla. För att det gynnar statskassan. En legalisering av cannabis skapar jobb och stark ekonomi. Intäkterna kan till exempel gå till vården och rätt droginformation.

FacebookTwitterGoogle+Share

40 thoughts on “Varför Legalisera?

 1. För att bland annat gatewayteorin är bogus, men om den vore riktig så förstår man ju syftet med att gå på cannabis – men den är inte bevisad.
  Istället kan man fundera på följande faktum:

  Hos maria ungdom var de vård”sökande” under 20 år fördelade på detta vis:
  Cannabis – ~66%
  Alkohol – ~30%
  Övrigt: ~3-4%

  Under posten [I]övrigt [/I]måste således alla andra droger platsa in, och det innebär [I]Morfin, bensodiazepiner, illegala och förskrivna läkemedel i stort, heroin, amfetamin, ecstasy[/I] o.s.v.

  Teorin stärks inte direkt av detta faktum att det är blott 3-4% som söker för tunga droger. Denna statistik visar t.o.m att heroin och amfetamin är betydligt snällare än cannabis.
  Cannabisanvändarna är klart överrepresenterade, kan det måhända bero på att man får plocka in vem som helst på drogtest, utan egentlig anledning? Minsta upptäckt betyder också ”övertalning” till vård. Och att Cannabis är högprioriterat i enlighet med gatewayteorin? Svaret är – Ja, det är till stor del därför.

  Summa summarum: Siffran borde vara betydligt lägre än 66%, och andelen alkohol- och övriga drogmissbrukare borde vara högre.

  I dag finns bara lagliga och olagliga droger i sverige, inte lätta eller tunga.
  Ändå betalar vi exempelvis [B]mer skatt på sprit än på öl[/B], då etanolen i spriten orsakar mer skit än öl och vin. Alla som druckit vet hur lätt det är med sprit, att det ballar ur.

  Betyder detta att sprit är en ”tyngre” drog än öl och vin? Ja det är sannerligen ännu en märklig signal från systemet.

  Damage control heter det, och detta tycker systemet är sunt. Men bara på alkohol.

  Är det värre att köpa ut sprit än öl? Båda må vara fel, men vem är närmare lösningen på problemet, är det den moralskärrade som skriker ”Båda är bara fel, fel, fel” eller den som reflekterar ”Du är mycket mer oaktsam om du köper ut sprit, hur minskar vi nu förekomsten av överdoser och ungdomar som far illa?”

  Ska vi arrestera, traumatisera och stämpla fler spritinnehavande femtonåringar, eller minska förekomsten och popularitet hos spriten?

  Att cannabisodling ökar, och hembränningen minskar kan vara en del av lösningen längre fram.

 2. Cannabis förslag om en folkomröstning angående legalisering

  Argument rörande cannabis.

  1 inkörsport till tyngre droger

  För det första är det bara en inkörsport för att den som säljer drogen ofta har fler droger. Men skulle detta vara ett statligt värk skulle vi kunna se till att reglera hur mkt varje konsument får köpa och bruka. Även ge tips och råd till de som vill sluta. Men alkohol och cannabis leder inte automatiskt till tyngre droger utan de är en följd av den kriminallitet som kan göra vinst på importerad alkohol och cannabis som kan bestämma marknaden. Hur det ska säljas de kan tom ge erbjudanden att om de köper visst antal alkohol eller cannabis kan de få tyngre droger som smak prov och se om de tycker om det.

  2. Det är så mycket kemikalier i cannabis

  Precis som vilken annan odlare som helst vare sig det gäller cannabis eller majs. Så vill odlaren få ut så mycket som möjligt av sin skörd. Att använda sig av näringsämnen för att öka tillväxten är precis lika naturligt för en majsodlare som en cannabisodlare.

  3. Det är inte del av vårt kulturarv

  Fel cannabis är den ört människan har brukat längst på denna jord. Cannabis var lagligt så sent som 1950-talet i Sverige. Det är brukat av våra förfäder och är en del av vår jord och vad som växer på den precis som träd och andra blommor.

  4. Fördelen med medicinsk cannabis

  Fördelarna med medicinsk cannabis visas bara mer och mer. Det är viktigt att Sverige är ett land som är med i tiden och faktiskt inser att vi måste börja vårda den som hamnat i en ond spiral. Att vara missbrukare ska inte vara kriminellt. Personen i fråga är i behov av vård och behöver hjälp då den ej klarar av att sluta med sitt missbruk på egen hand.

  5. Att alkohol inte är något skadligt.

  Alkohol precis som cannabis påverkar människans sinnen. Vilket utlöser en effect i vår hjärna. Men skillnaden mellan dessa två är att alkoholdödar hjärnceller medans cannabis skapar nya.

  Förslag

  Cannabis förslag för regering att skapa ett monopol för fösäljning av detta berusningsmedel.

  Precis som systembolaget ska ej vinst stå som högsta målet. Vi kan se på holland och usa kring hur cannabis regleringen sker där och ta lärdel av det. Att skapa ett statligt verk som systembolaget. Där man kan köpa cannabis av en legitimerad försäljare som har rätten att sälja cannabis. Hur själva utläget ska se ut finns det skillda meningar kring. Men att göra coffeshops där man kan lagligt får bruka örten. Eller ha det som ett systembolag där man får köpa sin vara sen bruka den på egen plats. Sveige är ett världsledande land vad det gäller välfärd för invånare. Vi kan inte bara stanna av och tro allt är bra. Vi måste faktiskt våga se fördelarna från spegelvänd effekt och de är att av en legalisering skulle vi se ett minskande i tyngre droger och även lära oss se missbrukaren för det problem den faktiskt har. Vi kan inte bara vända ansiktet upp i skyn och tro att vi inte behöver bry oss om våra medborgare. Men dom har precis som alla andra ett liv och borde behandlas ömsamt och faktiskt få den stöttning och hjälp den behöver. Ett steg i denna riktning kan vara tex att erbjuda cannabis till missbrukare med opiat problem tex i en del av vården.

  Folkomröstnings förslag den XX/XX XXXX i Sverige

  Rörande legalisering av cannabis och hasch

  Sverige har enorma resurser att vinna på en legalisering av cannabis och hasch. Genom att reglera den kriminella strukturen och istället sälja genom systembolags reformer skulle Sverige kunna tjäna både pengar och en bättre välfärd samt höja folkhälsan i detta land. Genom en legalisering skulle vi kunna starta vår egna industriella verksamhet och tillsätta flera hundra tals nya jobb inom Sveriges rike. Det är en lång väg dit men genom att väcka frågan kring en folkomröstning är vi på god väg till en legalisering av cannabis.

  Nackdelar för samhället

  Nackdelarna för samhället är att vi går miste om miljardförlust i rena intäkter vi skulle kunna tjäna på att ta bort cannabis från den okontrollerade marknaden och genomföra den istället socialt accepterad och försöka hjälpa och stötta de individer som hamnar i kläm på grund av missbruk.

  Ännu en nackdel är att det genom att ha okontrollerat ger konsumenten tillgång till erbjudanden om tyngre droger i samband med att dem köper cannabis. De får t.ex. testa andra droger gratis för att testa om de tycker om dem och vill börja konsumera dessa istället, även finns det smutsig cannabis på gatan som är så kallat glasbesprutad vilket gör att det kommer glassplitter in i lungorna.

  Fördelar rent samhällsmässigt

  Alkoholkonsumtionen skulle minska, Alkoholrelaterade brott skulle minska. Folket skulle våga sig ut om natten. Polisens skulle mer effektivt kunna arbeta mot andra typer av brott. Opiatberoende skulle minska även enligt FN borde Sverige ändra sin politik rörande frågan se till missbrukarens bästa istället för att döma den.

  Cannabis är en medicinsk fördelaktig planta. Sverige skulle kunna utveckla medicinsk forskning rörande plantan och utvinna ett effektivare botemedel mot cancer även MS samt ADHD besvär skulle kunna använda denna plantas medicinska fördelar. Även öppna dörren för fler alternativ till unga Svenska idag. Ge dem alternativ istället för alkohol att förutsätta sin fritid med.

  Vi har exempel runt om i världen där det förs en lyckad cannabis politik. Holland är ett utmärk exempel på en lyckad välfärd genom en cannabis reglering. Våldsbrotten minskade, Heroin samt opiat beroende minskade. Folket fick ett alternativ bort från de tyngre drogerna. Även en gynnsam ekonomisk statlig vinst går att göra istället för att låta brotts aktivister ta del av pengarna denna planta generar. Även skulle vi kunna följa reglemente kring hur denna planta ska hanteras. Lära individen i fråga om rätt planta och rätt sätt att bruka den. Ha kunnig personal på plats som kan hjälpa konsumenten i frågan om första gångs brukare.

  Statlig verksamhet

  Vi skulle kunna öppna upp statligt ägda caféer runt om i landet. Styra cannabis försäljningen som systembolaget och följa lagar och regler kring hur den ska hanteras osv. Även starta en industriell tillverkning av plantorna i olika industrier runt om i landet för att gynna Svensk välfärd i att vara ett land framåt i tiden. Öppna upp för en mång kulturellt samhälle i Svea Rike. Ett annat alternativ är att distribuera det genom systembolaget som en krydda till vardagen.

  Hemptown AB / Natur AB

  Hemptown är menat för att bli ett caffe inom cannabis och hash industrins område. Legalisera ett förslag om att bedriva cannabis verksamhet. Få folket sluta se det som en drog utan en krydda i vardagen. Även tillverka vissa cannabis/hash sorter genom Natur AB för försäljning i Sverige. Där lagar och regler sköts för tillverkning och försäljning. Jag är folkliberal. Står för ett narkotika fritt samhälle. Vill lära Sverige om en del av vår mångkultur. Genom att godkänna det förslag så kan vi lära våra ungar mer om denna ört. De kan få en annan förståelse kring den och det kan minska att det tar sig så långt ner i åldrarna genom att sätta en åldersgräns på 20 år. Även göra upp en vårdplan för de som hamnar i problem av plantan/örten. Jag vill starta detta förslag och driva ett vinstdrivande företag och bidra i det Svenska näringslivet. Vad vi kan få ut av att öppna upp våra sammarbeten mellan länder. Vill köpa och sälja mellan Maroco Afghanistan Holland osv. Även syssla med Svensk tillverkning av plantan genom att öppna upp en industri i namnet Natur AB. Där vi följer olika lagar och regler kring hur plantorna ska hanteras och skördas och vilka krav dom ska hålla. Vill ta cannabis till den fasen där vinet befinner sig i genom systembolaget. Vill kunna passionerat för mitt intresse kunna förtrolla kunden i mystiken bakom denna krydda som funnits så länge. Vill göra den till en del av den svenska vardagen. Istället för att det är en drog vill jag göra det till en naturlig krydda. Som kan brukas före och efter maten men funkar lika bra till en kaffe. Vill starta cafer i orter större än 50.000 Där jag känner att det går att bedriva mitt vinst intresse. Hemptown är tänkt som en kedja inom Sveriges rike. Kan bli möjligt att det blir en vidareutveckling om intresse och popularitet finns i andra länder för att sprida kedjan vidare. Vill ändra lagarna som att det ska vara lagligt att innehava för privatperson 10 gram utomhus. Rökning kan ske på cafe som hemma eller ute. Det ska vara lagligt att frakta mellan Natur AB och HempTown AB. Där vi tillsammans kan uppnå en välfärd. Vi öppnade upp detta land för en mångkultur. Nu har den kommit hit. Vi har chansen av att ta del av kultur från så många områden och verkligen lära oss om denna ört för att krydda vår vardag med passion.

  Systembolaget

  Distruberia cannabis genom systembolagets tjänster sälja över disk på systembolagen runt om i Sverige. Skapa en industriell verksamhet av Svensk tillverkad cannabis och hasch.

  Beskrivning

  Vi behöver nå 10% spärren (ca 700 000) för att kunna folkomrösta om viktiga frågor angående Sverige. Dela sidan om du tror på folkets röst!

  Folkomröstningar kan väckas på initiativ av medborgarna i så kallat medborgarinitiativ på två olika sätt.

  1. Nationella folkomröstningar

  Exempel:
  Rusdrycksförbud 27 augusti 1922 Ja 49,0%, Nej 51,0%
  EU-medlemskap 13 november 1994 Ja 52,3%, Nej 46,8%,
  Införande av euron 14 september 2003 Nej 55,9%, Ja 42,0%,

  Totalt beräknas ca 7 000 000 svenska medborgare vara röstberättigade.

  Totalt behövs (10%) ca 700 000 röstberättigade medborgare för att en
  omröstning ska komma till skott.

  2. Kommunala och landstingskommunala folkomröstningar

  Exempel:
  Delning av kommunen Huddinge 2008 Resultat:Nej
  Etablering av havsbaserad vindkraft Skurup 2002 Resultat:Nej
  Bro från fastlandet Öckerö 2005 Resultat:Nej

  Sedan 1994 gäller i Sverige att minst 10% av de röstberättigade i kommun kan begära folkomröstning.

  Enligt kommunallagen kan alltså en lokal folkomröstning hållas om minst 10% av de röstberättigade invånarna kräver det.

 3. Jag ställer mig gärna på kriminaliseringens sida.

  Om du/ni/whoever kan peka ut en enda punkt vad gäller cannabis som visar att det är skadligt, som _INTE_ har med dess olagliga status att göra.

  Enda anledningen till att jag idag inte brukar cannabis oregelbundet är för att min arbetsplats vid upptäckt skulle ge mig sparken. Vilket skulle reslutera i att jag inte får någon lön, som i sin tur resulterar i att jag blir hemlös.

  Jag vill även inte associera mig själv med kriminella och deras umgängeskrestar.

  Så är det någon där ute, pro eller anti legalisering, som kan ge mig någonting med en LEGITIM källa att cannabis är skadligt att bruka. d.v.s. att jag vill inte höra skitsnack som att du är gammal sköterska på en drogklinik och har sett det enda och det andra, du är ingen källa.

 4. Vänner och bekantingar, dom mest fuckade i huvudet tjatar om hur ofarligt det är så kan man ju undra hur ofarligt det faktiskt är… Dom som varken klarar skola eller arbete… Själv har jag ett liv och behöver inte ta till med sånt för underhållning!
  Men jag tycker att det ska vara var persons eget val vad man vill göra med sitt liv och därför skulle det inte störa mig om det blev lagligt!

 5. För att ett cannabisförbud är oetiskt. I andra länder får cancerpatienter tillgång till medicinsk cannabis vilket förbättrar välmåendet markant. Vissa studier tyder på att cannabis även kan motverka eller bota cancer (1). Flertalet patienter anser att cannabis är bättre än traditionella droger mot depression, Hortons huvudvärk och kroniska smärtor. Som läkarstudent anser jag att det strider mot läkareden att förvägra den bästa (och billigaste) medicinen åt våra sämst lottade.

  Ingen annan drog har en så stark legaliseringsrörelse som cannabis – det visar hur många som uppskattar dess effekt och strider mot den allmänna uppfattningen att knark alltid leder till fattigdom och misär. Lyssna på folket!

  (1) http://www.cancer.gov/cancertopics/pdq/cam/cannabis/healthprofessional/page4

 6. Jag tycker att ifall en Vuxen (!!!) vill röka en joint lite till och från så har han sin rätt att göra det, precis som att ta en öl.

  Snacket att det är fler och fler ungdomar som röker är en utav bieffekterna med att det är olagligt. De gör det mycket spännande att testa. Sen när de gjort det och märker att de inte är farligt Över Huvud Taget så känner de sig dumma över att de gått på all djävla propaganda om CB så då tror det att heroin, meth, tjack och kokain inte är så farligt som alla säger heller, och det är så ”gate way” teorin skapats.

  Så bara gör det lagligt! Tänk inte så jävla mycket, tänk istället hur det hade sett ut ifall ingen drack alkohol utan rökte på istället. Försök bara att tänka på hur mycket mindre mord och misshandel de skulle bli. :) Hade varit fantastiskt! :D

 7. Mycket av det som talar mot cannabis baseras på att man ”inte kan förutse effekterna” det har på individen. Om man då tittar på alkoholen istället så är det praktiskt taget omöjligt att förutse eftersom vissa blir helt plötsligt deprimerade, ligger och grinar och påstår att de inte har vänner längre och en stor del blir onormalt aggressiva i sitt beteende. Sen finns det ju så klart vissa (jag inkl.) som bara får sämre motorik och blir lite mer spontan.
  Sen har det skillnad hur du mår just vid tillfället du dricker eftersom alkohol i allra hösta grad är en ”sedativ drog”, ska vi sätta det i ett skräckexempel (dock inte helt ovanligt) är det skillnaden mellan en hetsig diskussion och grov misshandel.

  Av den begränsade informationen (inte brist på forskning utan en brist på verklig information som publiceras) som vi kan få om hur cannabis egentligen påverkar människor så är det praktiskt taget orimligt att cannabisanvändandet skulle påverka samhället negativt i samma grad som alkohol, och även fast den drogen är helt legaliseras och används av nästan alla ungdomar så fungerar samhället förvånansvärt bra.

  Om inte helt legaliserat så ska det i all fall kunna användas i medicinskt syfte för där går det faktiskt att förutse effekterna på personer som lider av psykiska åkommor så som depression, bi-polar disease etc.

 8. Jag är så fruktansvärt trött på alla dessa ”argument” för en avkriminalisering av cannabis. ”Avkriminalisera så att ungdomar ska slippa kriminaliseras med allt vad det innebär”. Är man på något sätt _tvungen_ att röka på? ”Det är farligt att köpa cannabis av skumma typer”. _Måste_ man över huvud taget köpa cannabis? ”Det kan vara farligt, besprutat med glas osv”. Vem tvingar er att röka skiten? Det enda argumentet jag kan hålla med om är det om cannabis i medicinskt syfte. Men inte fasen är det cancerpatienternas väl och ve ni har i tankarna när ni ropar på en legalisering. Dessutom, medicinsk cannabis kan ges i form av tabletter, tabletter som inte ger något rus. Och då är det väl plötsligt inte intressant… Och så alla jämförelser med alkohol. Fattar ni hur korkade ni låter? ”Sprit är farligt och gör en dum i huvudet, därför bör vi tillåta en drog till!” Men jag antar att detta inte kommer publiceras/få stå kvar, allt som inte passar i er inrökta världsbild ska väl censureras.

 9. Legalisera, framställ och sälj. Det är större risk att jag blir missbrukare idag eftersom priserna ger ångest som man sedan botar med en joppe. Skulle det vara legaliserat skulle människorna som väljer att röka slippa må dåligt över det.

 10. Ska marijuana legaliseras för rekreation av vuxna? Det är den fråga som väljarna i tre stater överväger detta november. Colorado, Washington och Oregon har alla valsedlar åtgärder som, om det går igenom, skulle sluta marijuana förbud i sitt tillstånd.

  Colorado ändring 64 som syftar till legalisering av marijuana för vuxna 21 år och äldre verkar vara populär bland väljarna. En ny undersökning från Rasmussen visar att 61 procent av de troliga Colorado väljare är positiva till legalisera marijuana om det regleras hur alkohol och cigaretter för närvarande regleras.

  Enligt en ny rapport från Colorado Center på Law & Policy, kan passagen av ändring 64 vara en välsignelse för staten ekonomin. Marijuana legalisering skulle producera hundratals nya jobb, öka miljoner för byggandet av Colorado offentliga skolor och höja runt $ 60 miljoner per år i kombination besparingar och intäkter för Colorado budget, säger rapporten.

  Men det är inte bara marijuana användning förespråkar som ligger bakom åtgärden. NAACP har stött åtgärder potten legalisering i Oregon och som i förra veckan, i Colorado inte för gruppen med nödvändighet gynnar marijuana användning, men eftersom medlemmarna säger gällande marijuana lagar leder till ett oproportionerligt stort antal människor av färg som fängslade eller på annat sätt påverkas negativt .

  För att bidra till att bättre förstå den aktuella frågan, The Huffington Post chattade nyligen med medlemmar av kampanjen för att reglera marijuana Som Alkohol: Mason Tvert (co-director), Betty Aldworth (opinionsbildning direktör) och Brian Vicente (co-director) – det gruppen bakom Colorado ändringsförslag 64.

  Vi frågade Tvert, Aldworth och Vicente frågor utifrån sina specifika kompetensområden – Tvert, författare till ”Marijuana är säkrare: Så varför är vi Driving människor att dricka?” ställt frågor om allmän marijuana användning. Aldworth ställt frågor om själva initiativet, avser väljargrupper och stödnivåer. Och Vicente hanterade frågor om narkotikalagstiftningen föreslår marijuana regelsystemet ändring 64, liksom stat vs federala regeringen samspel.

  ALLMÄNT marijuana användning, legalisering kampanjer: Mason Tvert, co-director, Kampanj för att reglera marijuana Som alkohol

  En liknande åtgärd kommer att gå till omröstning under 2006 i Colorado, kan du berätta varför du tror att försöket misslyckades?

  Den 2006 Initiativet kördes med en önskan att vinna, förväntningarna på att förlora, och det övergripande målet att öka allmänhetens stöd för att avsluta marijuana förbud. Det fick 41 procent av rösterna, trots att spendera i stort sett inga pengar efter undertecknandet enheten och det produceras en ovärderlig år lång offentlig dialog om marijuana – särskilt dess relativa säkerhet i förhållande till alkohol. Det lade också infrastrukturella grunden och ojordade stöd från hela staten. Ytterst var Colorado väljare som ännu inte är redo att ta det steget mot att avsluta marijuana förbud. Detta kom som liten överraskning med tanke på årtionden av anti-marijuana propaganda som väljarna har utsatts.

  Vad är annorlunda i 2012?

  Den 2006 initiativ skulle helt enkelt bort straffen för innehav av marijuana lagligt för privatpersoner 21 år eller äldre. Den nuvarande initiativet föreslår ett helt reglerat system för odling och försäljning, vilket kommer att eliminera den underjordiska marijuana marknaden och generera tiotals miljoner dollar per år i nya intäkter och kriminella besparingar rättvisa. Det leder också lagstiftaren att reglera odlingen av industrihampa, en mångsidig, populär och miljövänlig jordbruksgrödor.

  Ännu viktigare väljarna är mer informerade om marijuana än någonsin tidigare. De har också upplevt framväxten av ett statligt reglerat medicinsk marijuana system som inte har producerat några allvarliga problem, men har gett en rad fördelar. Vi vet nu att marijuana odling och försäljning kan regleras och att medicinsk marijuana företag inte bidrar till ökad brottslighet. Vi har också sett marijuana användning bland gymnasieelever minskar eftersom staten började tillämpningsföreskrifter, medan den har ökat i hela landet där det inte finns några regler. Och, naturligtvis, har orter och staten sett hur mycket intäkter kan genereras genom den juridiska försäljning av marijuana som annars skulle ha gått in i underjordiska marknaden. Väljarna i Colorado inte längre behöver föreställa sig vad en rättslig och reglerat system för marijuana försäljningen skulle se ut, de har sett det.

  Det är också värt att notera att 2012 är ett presidentval år, så vi kommer att gynnas av en ökad valdeltagandet jämfört med en off-års val som 2006. Historiskt ju fler som röstar, desto mer stöd marijuana reforminitiativ får.

  Är marijuana mindre farligt än alkohol och / eller cigaretter?

  Varje objektiv undersökning om marijuana har dragit slutsatsen att det är mycket säkrare än alkohol och cigaretter för konsumenten och det omgivande samhället. Alkohol och tobak är mer toxiska, mer beroendeframkallande, och mer skadliga för kroppen än marijuana och alkohol är mer sannolikt att resultera i skador och leda till våld. Enligt en bedömning som nyligen publicerades i British Columbia mental hälsa och Missbruk tidning, hälsorelaterade kostnader för alkohol konsumenterna åtta gånger större än för marijuana konsumenter och de för tobak konsumenter är 40 gånger större än för marijuana konsumenterna. Vår kampanj har sammanställt en hel del belägg för de relativa skador av marijuana och alkohol http://www.marijuana-vs-alcohol.org, och jag har också medförfattare till en bok om titeln ämne, är Marijuana säkrare: Så varför är vi Körning människor att dricka? (Chelsea Green, 2009).

  Har någon till din kunskap, dog någonsin från marijuana användning?

  Det har aldrig varit en dödlig marijuana överdos i historien, och det finns ingen entydig fall av ett dödsfall tillskrivs marijuana användning. Således kommer det som liten överraskning att Centers for Disease Control and Prevention, som spåra alla dödsorsaker i USA, inte ens har en kategori för marijuana användning. Det har dock uppåt attribut 40.000 dödsfall per år till alkohol, även hundratals akut överdosering.

  Använder marijuana leder till en högre risk för cancer?

  Det finns inga avgörande bevis som förbinder marijuana användning för cancer, och den största fall-kontrollerad studie som någonsin genomförts i ämnet fann att marijuana rökning inte är förknippat med en ökad risk att utveckla lungcancer. I själva verket, mycket till förvåning forskarna att studien visade att personer som rökt marijuana faktiskt hade lägre incidens av cancer jämfört med icke-användare. Samtidigt har alkohol funnits för att bidra till utvecklingen av olika former av cancer, och vi vet alla hur cancerframkallande tobak. Det talar om att det inte finns några cancer-relaterade dödsfall till följd av marijuana varje år, men det finns tusentals som tillskrivs alkohol och hundratusentals tillskrivs tobak.

  Är marijuana beroendeframkallande?

  Forskning har genomgående visat att marijuana är mycket mindre beroendeframkallande än alkohol baserad på ett antal indikatorer. Enligt National Academy of Sciences ”Institute of Medicine, beroende bland marijuana användare är relativt sällsynt och mycket mindre allvarliga än beroende av andra droger. Forskning på uppdrag av National Institute on Drug Abuse kom till samma slutsats. Överdriven marijuana användning kan bli problematisk för vissa människor, precis som överdriven användning av något ämne – eller livsmedel eller kön, för den delen – kan också bli problematisk. Men det finns inga fysiska abstinenssymtom i samband med marijuana, medan alkoholberoende kan orsaka allvarlig och potentiellt dödliga fysiska återtaget.

  Oppositionen säger att om ändringsförslag 64 passerar det skulle vara lagligt för alla 21 år och äldre att äga och konsumera upp till ett uns av marijuana, som de säger motsvarar 60 leder. Marijuana användning bland vuxna kan antas variera kraftigt, men säger att 100 procent av användarna röker kraftigt, finns det någon vetenskap som visar att detta faktiskt innebär någon form av risk, säga, även den stereotypa ”bristande motivation?”

  Först av allt, föreslår vårt motstånd påstående att ett uns av marijuana kan ge 60 leder de antingen inte känner till fakta, eller att de inte bryr sig om fakta. Baserat på en standard framgår av National Institute on Drug Abuse, ett uns av marijuana motsvarar ca 30 leder (eller en och en halv cigarettpaket). Ytterst är detta ett skrämma taktik och antalet skarvar ett uns producerar är irrelevant. Marijuana är en icke-giftigt ämne som är mycket mindre beroendeframkallande och mindre skadligt för kroppen än alkohol, och till skillnad från alkohol, har det aldrig funnits för att bidra till våld eller vårdslöst beteende.

  Institute of Medicine har rapporterat att det finns några övertygande data som visar ett orsakssamband mellan marijuana användning och brist på motivation. Ser som 50 procent av alla amerikaner har använt marijuana – för att inte tala om våra tre sista presidenter, några av världens största idrottsmän och Colorado nuvarande och tidigare guvernör – jag tror att det är säkert att säga att marijuana inte är en enkelbiljett att loserdom.

  Legalisering FÖRDELAR, väljare gäller: Betty Aldworth, opinionsbildning direktör, Kampanj för att reglera marijuana Som alkohol

  Enligt din åsikt är kriget mot marijuana varit ett misslyckande eller en framgång, eller lite av båda, och varför?

  Marijuana förbud har onekligen producerat mycket mer skada än nytta. Användning och tillgänglighet marijuana har varit oförändrade i decennier trots de stora offentliga resurser hälls i det misslyckade kriget mot marijuana, under tiden, vi kriminaliserar Coloradans bara för att välja ett ämne säkrare än alkohol, bidra till makt och kassakistor av en dödlig och genomträngande internationella gäng brottslingar, och kasta bort miljontals dollar varje år i besparingar brottsbekämpande skatteintäkter och ekonomisk stimulans.

  Hur kommer en legalisering av marijuana gynna folket i Colorado och varför ska en väljare som inte är marijuana användare komma ut och rösta för att stödja denna åtgärd?

  Omedelbart efter passage av ändringsförslag 64, är brottsbekämpande besparingar uppskattas till $ 12.000.000 per år, vilket gör att brottsbekämpning att omdirigera resurser till mer allvarliga brott. Genom 2017, skulle skatteintäkterna och kostnadsbesparingar för ändring 64 toppen $ 100.000.000 per år, och potentialen för ekonomisk stimulans genom skapande av arbetstillfällen, konstruktion och de regelbundna utgifter för småföretag är betydande. Genom att placera marijuana på en reglerad marknad och ta bort den från tunnelbanan, kriminella marknaden kommer vi inte längre att Starkare gäng och karteller utan växande Colorado ekonomi.

  De hundratusentals Coloradans som ibland väljer marijuana över alkohol inte längre behöver frukta att kriminaliseras för att göra det valet. De 10.000-plus (oproportionerligt svart) Coloradans som vi annars förvänta sig bli arresterad för enkel marijuana innehav varje år i framtiden kommer inte att behöva möta de förödande konsekvenserna av en marijuana citat på sin skiva, som kan inkludera mycket begränsat tillträde till elev lån, jobb, bostäder och även deras barn i fallet med en vårdnadstvist.

  Och kommer du kommer att läsa nedan reglerar marijuana som alkohol tar bort på gatorna och göra det svårare för ungdomar att komma åt. Du behöver inte vara en marijuana användare att förstå att marijuana förbudet är långt farligare än marijuana i sig.

  En kritik från motståndarna till legalisering är att det kan skapa mer tillgängliga bland Colorado ungdomar. Är du på alla berörda att legalisering skulle kunna sporra en ökad användning i allmänhet bland minderåriga?

  I åratal har federala undersökningar funnit att marijuana är ”allmänt tillgänglig” för ungdomar, och att det är lättare för dem att köpa marijuana än det är att köpa alkohol. Vår nuvarande policy förbud har helt misslyckats med att hålla marijuana ur händerna på tonåringar, och det har till och med visat sig vara kontraproduktivt. Om vi ​​vill göra det svårare för minderåriga att få tillgång till marijuana, måste vi ta försäljningen från gatorna där återförsäljarna inte ber om ID och sätta dem bakom disken där bevis på ålder krävs.

  Colorado erfarenhet medicinsk marijuana har visat fördelarna med reglering. Enligt en färsk federal regering rapport har marijuana användning bland gymnasieelever i Colorado minskat betydligt sedan staten började reglera försäljningen av medicinsk marijuana. Under tiden har det ökat stadigt hela landet, vilket tyder på att även den partiella regleringen av marijuana kan göra det svårare för ungdomar att få tag på marijuana. Genom att reglera all marijuana försäljning kan vi ytterligare minska tonåring åtkomst och användning.

  Om legaliseras, finns det oro för att marijuana användning kan öka hårdare droger bland Coloradans?

  Varje gång forskare tar en objektiv titt på den så kallade ”Gateway Theory”, är att den inte håller vatten. Det finns helt enkelt inget orsakssamband mellan användning av marijuana och användning av andra droger. Enligt National Academy of Sciences ”Institute of Medicine och Världshälsoorganisationen, är det faktiskt marijuana olagliga ställning som gör det en” gateway drog, ”eftersom det tvingar marijuana försäljning till en underjordisk marknad där andra olagliga produkter finns tillgängliga. Genom att reglera marijuana och göra det tillgängligt på den lagliga marknaden, kan vi minska faktiskt konsumenternas exponering till tyngre droger.

  Nyligen en överordnad grupp ”mammor och pappor för marijuana förordningen” gick orsaken till legalisering, varför skulle en förälder grupp stödja legalisering av marijuana?

  Många föräldrar i Colorado förstå att marijuana är olagligt status faktiskt gör marijuana mer tillgänglig för tonåringar och exponerar dessa tonåringar till tyngre droger. Föräldrarna till mammor och pappor för marijuana förordningen utgör den synpunkt och i vetskap om att marijuana ska säljas någonstans, av någon, skulle hellre att marijuana säljas genom en strikt reglerad företagare som kontrollerar ID än knarklangare som inte gör det. De är frustrerade av hälso-och säkerhetsrisker som är förknippade med tunnelbanan, kriminella marijuana marknaden, och de förstår att reglera marijuana som alkohol skapar säkrare kvarter och samhällen.

  Det verkar det finns en förskjutning sker nationellt mot mer mainstream acceptans av marijuana legalisering och mer högljudda kritik av kriget mot narkotika – håller ni och varför tror du att det här händer?

  Människor i allt större ser genom anti-marijuana propaganda de har matats hela sina liv och känna igen de många misslyckanden marijuana förbud. Dessutom är fler och fler människor kommer att uppskatta det faktum att marijuana är relativt godartad och mycket mindre skadligt än alkohol för konsumenten och samhället. Det stigma bryter ner och en mer öppen och ärlig diskussion om ämnet äger rum. Som ett resultat av offentliga personer känner sig mer bekväm att tala ut om deras stöd. När det gäller politiker, tenderar de alltid att vara lite efter resten av befolkningen, men som den offentliga attityd förskjuts, de alltmer kommer runt.

  Oavsett ideologi eller politisk inriktning, en faktabaserad utvärdering av vår nuvarande marijuana politik kommer att leda till ett erkännande att marijuana förbudet har misslyckats. NAACP, ACLU och andra straffrättsliga grupper reformer förstår att marijuana förbud oproportionerligt påverkar människor av färg trots lägre användning priser än vita. Akademiker och ekonomer leds stödja reglera marijuana som alkohol som evidensbaserad politiska reformer som kommer att anpassa våra lagar med verkligheten av marijuana användning och marijuana marknaden. Advokater och medlemmar av brottsbekämpning har sett misslyckanden marijuana förbud förstahandsinformation. Religiösa ledare visa reformer marijuana politik som en mer medkännande sätt. Konservativa ser marijuana förbud både slöseri med statliga resurser och en invasion i människors privatliv. Colorado demokratiska partiet delegater närmade sin bedömning från många av dessa perspektiv, och röstat för att ge stöd för ändring 64 en del av den officiella 2012 partiprogram.

  Narkotikabrott, marijuana FÖRORDNING: Brian Vicente, co-director, Kampanj för att reglera marijuana Som alkohol

  Om det går, vad du förväntar dig de ekonomiska konsekvenserna av legaliserat marijuana i Colorado för att vara? Om det förblir olagligt, hur mycket hålla det olagligt kostnad?

  Enligt en färsk undersökning från Colorado Center på Law and Policy, passage av ändring 64 skulle producera minst 60 miljoner dollar i årliga intäkter och besparingar, med potential till toppen 100 miljoner dollar i årliga intäkter inom 5 år. Ändring 64 skulle också skapa hundratals arbetstillfällen, främst inom byggsektorn, och generera tiotals miljoner dollar årligen för Colorado kommunal skola konstruktion.

  Brottsbekämpande gripanden över 10.000 Coloradans årligen för marijuana brott som kostar skattebetalarna minst $ 12 miljoner dollar per år.

  Tror du legalisering kommer påverka priserna? Kommer de drivas drastiskt uppåt eller nedåt, eller ingetdera?

  Vi förutspår marijuana priserna kommer att förbli relativt stabil efter passagen av ändring 64. Delstatsregeringen kommer att krävas för att samla statliga och lokala skatter på denna produkt och de, tillsammans med en 15 procent punktskatt, kommer att hålla priserna stabila samtidigt underskred den svarta marknaden.

  Hur ser det juridiska marijuana marknaden som i Colorado, som du ser det?

  Colorado nya vuxna marijuana företag kommer att krävas för att följa strikta regler som skapas och upprätthålls av Institutionen för Revenue, samma myndighet som övervakar förarens licenser, sprit och spel. Vuxna kommer att kunna köpa marijuana i butiker på ett sätt som mycket liknar en typisk spritbutik transaktion. Företagen betalar alla relevanta skatter och kommer att krävas för att kontrollera ID på varje köp.

  Kommer de växande anläggningar, pot återförsäljare, etc. som starta företag hållas för att samma typ av lagar som andra tillverkare av liknande produkter som alkohol eller tobak kan hållas till? IE kommer dessa anläggningar / återförsäljare att öppna upp i bostadsområden, nära skolor, osv?

  Dessa nya företag kommer att hållas strikta lagar och förordningar standarder för hälsa och säkerhet, rutiner arbetskraft och miljö. Lokala communites kommer att ha befogenhet att förbjuda dessa butiker och om de väljer att tillåta dessa busineses, kommer att ha total kontroll över frågor som zonindelning och skyltar.

  Om ändringen går, tror du någon form av DWI Bill också bör införas i spåren av legalisering?

  Vår kampanj är övertygad om att ingen ska köra när försämras av marijuana eller något annat ämne. Vi tog denna fråga på stort allvar i utarbetandet av ändringsförslag 64 och det är därför initiativet uttryckligen att lagstiftaren skall hålla den absoluta förmåga att lagstifta i denna fråga hur det finner lämpligt. För närvarande är det 100 procent olagligt att köra medan försämras av marijuana i Colorado och åklagare njuta av en över 90 procents fällande dom för de fall där förare misstänks vara nedsatt av detta ämne. Lagstiftaren har övervägt stärka DUI-marijuana lagar i Colorado, och det kan göra det när som helst före eller efter initiativet har antagits.

  Hur kan legalisering påverka Colorado brottslighet i form av marijuana byster, människor gör tid för marijuana, etc?

  Över 10.000 Coloradans arresteras varje år för marijuana brott, till stor kostnad för vårt straffrättsliga systemet. Efter denna ändring passage kommer polis och domstolar kunna använda sina knappa resurser för att fokusera på mer allvarliga brott. Anhängare av ändringsförslag 64, som NAACP har nyligen publicerats statistik som visar den starkt oproportionerlig inverkan av Colorados marijuaan lagar om afroamerikaner i vår stat.

  Hur skulle potten legalisering påverka den typ av massiva illegala växa verksamheten som den bara skruvas upp i Pueblo County?

  Efter ändring 64 passage, kommer vuxna marijuana försäljning sker i reglerade butiker med marijuana som odlas i strikt reglerade, statligt licensierade odlingen anläggningar. Detta innebär att vuxna som för närvarande köper marijuana från den underjordiska marknaden nu kommer att göra dessa inköp från reglerade butiker och efterfrågan på olagligt growm marijuana försvinner. Kort sagt, reglerade marijuana försäljning sätta marknaden i händerna på tätt reglerad företagare och ta bort den från farliga underjordiska karteller.

  Hur kommer handeln inskränkas? det vill säga bör väljarna vara orolig Colorado bli ett nav för juridisk växande som förvandlas till olaglig handel? Varför är det osannolikt eller sannolikt?

  Ändring 64 endast förändringar lagar i delstaten Colorado och efter dess passage, kommer den att förbli helt olagligt att korsa statsgränser med marijuana eller att skickas ut den staten. Ett fullt reglerat system av marijuana odling och försäljning kommer så småningom att leda till eliminering av den underjordiska marijuana marknaden i Colorado. Enligt ett förbud modell är produktion och distribution av marijuana helt okontrollerat. Myndigheterna vet inte vem som växer det, var eller när, och de säkert inte vet var det går därifrån. Enligt det system som föreslagits av ändringsförslag 64 skulle tillsynsmyndigheter och tjänstemän inom brottsbekämpande organ vara direkt inblandade i processen, se till att det produceras och distribueras i enlighet med lagen. Colorado Department of Revenue genomför för närvarande ett system för medicinsk marijuana reglering som innebär spåra alla marijuana från ”frö till försäljning.” Samma myndighet kommer att övervaka regleringen av icke-medicinsk marijuana om ändring 64 antas, och det kommer med all sannolikhet förlänga strikt process för alla marijuana produktion och försäljning.

  Vad tror du den federala regeringens svar på ändringsförslag 64 som passerar för att vara?

  Vi tror den federala Government respekterar vilja Colorado väljare och låta detta statligt licesed system marijuana reglering för att fortsätta. Det är värt att notera att Colorado väljare godkänt en omröstning initiativ för att upphäva alkohol förbud före den federala regeringen upphäva, och de är trimmade för att göra samma sak med den lika disatrous politik marijuana förbud.

  Slutliga utlåtandena: Mason Tvert, Betty Aldworth och Brian Vicente

  Individuellt, varför du blir en förespråkare för marijuana legalisering och varför ska marijuana skall legaliseras, enligt din uppfattning?

  Tvert: Inledningsvis fick jag i fältet av marijuana reform eftersom jag var rasande av att människor görs till brottslingar och i övrigt ha sina liv störde helt enkelt för att använda ett ämne som är mycket mindre skadligt än alkohol. Jag insåg snabbt hur många andra viktiga frågor den omfattar. Ytterst arbetar för att avsluta marijuana förbud speglar mina mest älskade värden: medkänsla, rättvisa och förnuft. Jag känner mig otroligt lyckligt lottad att kunna göra det dag ut och dag in, men naturligtvis jag ser fram emot den dag då det inte finns mer arbete kvar att göra.

  Vår politik bör baseras på bevis och alla bevis visar tydligt att marijuana förbudet har varit en absolut misslyckande. Det har orsakat mycket mer skada än nytta, och kommer att fortsätta att göra det tills vi vidta de åtgärder som krävs för att avsluta det.

  Aldworth: Ju mer jag har lärt mig om vår misslyckats marijuana politik, ju mer jag har kommit att förstå att bieffekter av förbud är långt mer skadliga än vi inser. Jag har varit en aktivist och förespråkar hela mitt liv – jag sprang min första (ganska ödmjuk) handling när jag var 12 – och jag tror marijuana politiska reformer är en av de viktigare politiska översyn kan vi åta sig att skapa en mer rättvis , bara, och balanserat samhälle.

  Vicente: Under åren har jag funnit att ju mer du lär dig om regeringens krig mot marijuana gör mindre denna policy mening. Den ”War” har inneburit en enorm bekostnad av skattebetalarnas pengar och har gett mycket lite positivt resultat. Marijuana förbud leder till criminaliztion cirka 890.000 medborgare årligen. Det motsvarar att arrestera varje man, kvinna och barn i Boulder, Ft. Collins, och hela staten Wyoming varje år! Min passion för att arbeta på denna sak drivs av en önskan att stoppa onödig kriminalisering av dessa medborgare och samhällsmedlemmar.

  Colorado väljare bör stödja denna förnuftiga åtgärder för att få välbehövlig skatteintäkter i vår stat och att bättre användning av knappa resurser brottsbekämpning. Denna åtgärd kommer också att ha den positiva effekten av att tillåta Colorado veteraner med PTSD att använda marijuana för att lindra deras lidande. Veterinärer med PTSD närvarande inte uppfyller kraven enligt vår statens restriktiva medicinsk marijuana lag. Denna åtgärd kommer att ge dem tillgång till detta ämne utan rädsla för att gripas.

  ”HuffPost Live kommer att ta en omfattande titt på USA: s misslyckades krig mot droger 28 augusti och 4 september 12-4 pm ET och 6-10 pm ET.

 11. nu kommer det fram det som man har velat för 20 år sen .kul att någon säger som det är.en som rökt lite sen 40 år sen .bättre än alla andra lugnande skumma piller som man kan få legalt.ha.

 12. Frågan är hur man ska få regering, myndigheter, politiker och framför allt samhället att förstå hur inrutat och puckat dom har behandlat detta ämne sedan 50-talet då det blev olagligt. Är det något område som samhället bara blivit mer naivt, skrämt och LURAT så är det i detta ämne.

  Ironiskt att USA (staten, inte folket) är på väg att bli liberalt när dom så intensivt har demoniserat allt som har med detta att göra… Men det ska börja nånstans.

 13. Den dagen svenskarna kan sköta sin alkoholkonsumtion på ett hälsosamt sätt (som inte skadar andra människor eller sliter på samhällets resurser i form av olyckor, sjukskrivningar m.m.) så kan vi legalisera annat också. Tills dess finns det ingen anledning att göra ännu ett rusningsmedel tillgängligt för allmänheten.

 14. Lagarna i Sverige suger.
  När ska politiker å alla naiva människor förstå att det är alkoholen som dödar inte cannabis
  Det sker fler våldsbrott med alkohol i kroppen än cannabis.

  Om något ska vara förbjudet så är spriten

  Själv så brukar jag endast cannabis och då mot min depression.

  Hellre cannabis än en massa opiater som man fått på recept. För skulle jag äta dom så fungerar jag inte i samhället, ligger mest hemma på sängen då.

  Å så kom den dagen man blev stoppat.
  Hade inte rökt den dagen utan dagen innan. men blodprovet visade 0.003

  Blev dömd för ringanarkotikabrott och rattfylleri (drogfylla)
  Förlorade körkortet och pga det mina två jobb. hade en taxerad inkomst på 340 000 kr

  Nu mår jag skit och går på sos jag orkar knappt göra något länge för opiater som jag får.
  Nu har jag blivit en belastning för samhället en som kostar pengar på vilket sätt är det bättre????????

  • Domen.
   Rattfyleri + narkotikabrott

   55dagsbötet × 200kr
   Provtagningen ska jag betala 3000kr
   Konstigt att provtagningen kostar 3000kr för mig
   Medans andra fått betala ca 900kr

 15. Samhället vill inte att vi skall ta droger som DMT, samt LSD där vi kan uppleva att det är mer till verkligheten för allt är som i filmen matrix, allt är energi vi är energi och den fysiska världen är låg energi som vibrerar som fysisk materia.

  Kolla in Joe Rogan DMT på youtube
  alkohol måste va den farligaste drogen om man jämför den o cannabis,

  har inte testat cannabis själv då men om det är 100% naturlig och med nån riktig shaman vore itnressant antar jag men jag har fortfarande respekt för dessa droger och tänker längre fram med skador o så? öppen talat e nog inte bra o fastna i vare sig cannabis eller alkohol kanske tar skada på hjärnan??

  hur som helst tat försiktigt ni där ute

  gillade hemsidan

  för övrigt är hampa en cool växt
  har själv protein pulver ifrån hampa
  helt otroligt bra

 16. För att uppnå en avkriminalisering (legalisering), kommer det krävas att alla ni som glorifierar drogen, som en drog helt utan bieffekter också måste vakna upp!

  Det finns bieffekter, precis som med alkohol, amfetamin, kaffe, godis, mdma, ja t.o.m. vatten.

  Däremot är det som så att om ni har tillräckligt med karaktär, så kommer ni klara av att bruka denna drog, precis som ni brukar t.ex. alkohol!
  Väljer man att röka varje dag, kommer man bli en oprogressiv människa, som föredrar att sitta inne och softa på film, eller att bara glida runt med polare, softa en holk och bara snacka skit.

  Själv har jag klarat av att bruka denna drog, men nu efter att ha blivit gripen för innehav och försök till smuggling av denna drog, så kommer det komma konsekvenser, vilket jag anser är den ända bieffekten av cannabisen jag har drabbats av.

  Det ni kan börja med att göra är att läsa på lite mer om drogen, så ni ser att det faktiskt finns bieffekter med den, jag tror att det finns risk till psykisk ohälsa och sådant, om man börjar röka innan man nått 20 år.
  Här är en början till eran allmänbildning om cannabisen, läs och respektera det, det vinner vi alla på:
  http://www.rcpsych.ac.uk/expertadvice/problems/alcoholanddrugs/cannabis.aspx

 17. Cannabis är skadligt.. Men inte så skadligt!
  Legalisering tror jag innebär.

  *Mer resurser till polisen för att bekämpa de tyngre drogerna och kriminella!

  *Bättre vård!

  *Mindre slöseri av skattepengar!

  Det kan ses som o humant mot individer som röker att legalisera. Men jag står för egen vilja och om folk vill röka på får dem fan göra det för sina egna pengar!
  Det positiva med en legalisering överväger det negativa med hästlängder!

 18. Cannabis industrin fiktion eller verklighet?
  Idag är Sverige självförsörjande på berusningsmedlet cannabis. Men de som skördar plantan gör det kriminellt. I dagens svenska samhälle säger vi att det är okej att brygga sprit vin och öl. Även fast det skadar samhället enormt och är ett berusningsmedel en stor skara hamnar i missbruk av, leder till våld och förstörelse som kostar skattebetalarna miljoner. Våra grannar i öst är på väg för en legalisering för att stoppa kriminalitet och lagliggöra det så många fruktar. I dagens media får vi höra om förlossningspsykoser och haschpsykoser. Men av de tusentals i Sverige som brukar cannabis och hasch utan att hamna i problem utan har en sund relation till plantan.
  En planta med många medicinska fördelar från allt till cancer hämmande till en fungerande medicin för de med ADHD/ADD problematik. En planta som skulle skapa tusentals nya jobb och en ny välfärd för Sverige. Då det snabbt skulle växa till en miljonindustri. På tillverkning och försäljning. Statstiken visar klart och tydligt att Sverige borde legalisera för att bekämpa de problem vi faktiskt har i Sverige idag. Det finns ingen nolltolerans mot droger som politikerna säger. Dock är även alkohol en drog de verkar strunta i, jag väljer att kalla det hyckleri.
  Att bygga en politik som strävar 40 år bakåt i tiden är inte bra för någon. Sverige måste tänka om vad de gäller nolltolerans. I dagarna som gått har även Sverige erkänt att narkotikakriget inte fungerat. Vi borde istället kämpa för att skapa ett så väl fungerande samhälle som möjligt. Satsa på en välfärd när det gäller oss själva. Samt förstå att de är 90 % som klarar av att bruka cannabis utan några helst problem och efterföljder. Gentemot de 10 % de går snett för samt skapa en bättre förståelse samt missbruksvård för dessa individer. Det är inte själva drogen som oftast är utlösande faktorn utan problemen starta tidigare i problematik med familj samt uppväxt. Även förstå att dessa patienter strävar mot cannabis som en slags medicin för dem.
  Även erkänna att cannabis är icke den drog som leder till tyngre missbruk. För de är på det sätt alkohol sätt att fungerar som får oss att tappa omdömet vad de gäller vad som är okej att stoppa i oss eller inte. Alkoholen är inkörsporten till tyngre droger vare sig de gäller cannabis eller kokain. Det skulle även hjälpa Sverige bekämpa de nya internetdrogerna som är otroligt skadliga för användaren samt vårt system inte klarar av att klassa som olagliga innan nya preparat tillverkas. Det är dags för att öppna en diskussion om detta för att låta folket skaffa sig sin egen uppfattning. Borde vi folkomrösta om det som i USA eller ska vi låta regeringen sköta det frågan?
  // analytikern

 19. ”Brukförbudet skadar mer än cannabis gör!”

  Om man ska göra en lista över vad som är bra med att dra i sig gräs, då kanske man inte ska argumentera för att lagen är felaktig för att den straffar dem som bryter mot den? Bruksförbudet skadar ju enbart den som bryter mot det, precis som alla andra lagar du kan åka dit för att bryta mot.

  • inte sant.

   Förbudet skadar hela samhället, inte bara individen som bryter förbudet.

   Men å andra sidan vet inte jag. Du kanske trivs med att Sverige spenderar många många miljoner skattepengar som du och resten av sveriges medborgare betalar på att jaga och låsa in brukare som i en mänsklig syn inte gjort något fel.

   Förbudet hindrar dessutom medicinsk framgång, då cannabis har visat sig ha en läkande kraft på en mängd olika sjukdomar och syndromer.

   Get your facts right!

 20. Två kommentarer. För det första, om jag vill gå på krogen och bli full en fredagskväll så är det min ensak, inte din, samma sak om jag vill ta mig en öl till maten, och jag undrar var du tror att du fick rätten att lägga dig i mitt, och många andras, privata nöjen. Jag är medveten om att det orsakar kostnader för samhället i allmänhet men det är en principfråga. Det är mitt liv, inte ditt, det handlar om när du vill totalförbjuda och varför?

  Det belysta ämnet väcker ännu större ironi om du tänker på att förbudet gäller en naturlig ört. Därtill ska framgå att plantan har använts i medicinskt syfte sen år 2727 F.kr i Kina (Första dokumenterade fallet). För att öppna ögonen om varför vissa delar av världssamfundet ej anser de finnas motivering att legalisera Cannabis, eller än värre frångår att se till de positiva medicinska aspekterna, återkommer till den delen. Dock bland de riktade länderna i världssamfundet anser de sig själva ha laglig rätt att innehava kärnvapen, trots att de övriga länderna som ej innehar dessa medel anser samma länder är en stor säkerhetsrisk och ej ansvarsfulla för detta. Vad som är själva kärnan i denna utsvävning är följande att stater som själva legaliserat sitt kärnvapen har en restriktiv Cannabis politik. Kärnvapen lagligt- Cannabis olagligt-, ska du då välja att lita på något människan kemiskt framställt? Eller på naturens krafter? Och för de religiösa guds skapelse? Du känner inombords i hjärtat samt hjärnan vilket alternativ som är lämpligt.

  Svaret på den ovanstående frågeställningen är givetvis glasklar. Lika glasklar är frågeställningen om huruvida världssamfundet har för privata belägg att åsidosätta Cannabis skattestyrka samt de signifikanta medicinska aspekterna. De handlar givetvis om ekonomisk politik med ekonomiska intressekonflikter som fryser ut Cannabisen för deras egna giriga planering. Ett starkt motstånd kommer från de västerländska läkemedels företagen som inser Cannabis oerhörda kraft i fråga om ett brett användningsområde medicinskt, försämrar deras egna framtidsplanering, som fortfarande handlar om att ändra några molekyler och namnge ett nytt piller samt klargöra att detta piller är bättre än det tidigare liknande pillret. Deras tanke är att det ska framställas ett piller för varje mänsklig åkomma och besvär och på detta sätt maximerar de vinsten till höjden. Vägen dit uthärdas av mänskliga testkaniner för vissa medvetet för andra inte. De Cannabis skulle göra är att istället för att slita ut och förstöra vår levern skulle de motverka flera till antal medicinska besvär samt att den mänskliga hälsan skulle främjas och långsiktig stärkas. Även tobaksbolagens storföretag motstrider, behöver inte säga mycket mera men varför röka cigg när du får cancer och skapar ett frenetiskt beteende att var tionde minut röka en ny cigarett som dessutom har ett minimalt rus effektmässigt i jämförelse. Totalförbud är ett sätt för vissa personer att skydda sina egna intressen. De har dock sin baksida som är av mörk och ond karaktär.

  Den andra är att totalförbud har prövats och allmänt räknat är en katastrof samhällsmässigt. USA kan där stå som ett varnande exempel, 20-talets alkoholförbud födde grov organiserad brottslighet överallt med den italienska maffian som främsta exempel. 70-talets krig mot narkotika, fortfarande pågående än idag, har på samma sätt skapat inkomstmöjligheter för kriminella gäng överallt och fött inbördeskrig i Colombia och Mexico. Faktum är att de latinamerikanska länder går i en riktning mot att legalisera för av det enkla skälet att de observerat vilka som vunnit på själva förbudet. Det är inte folket jag lovar och det slår tillbaka även på de rika och då sker det förändring.

  Kort sagt, misären drogerna för med sig är inte på långa vägar jämförbar med misären som kriminaliseringen för med sig. Kriminaliseringen förstör LIV och skatteförlusterna som de innebär växer varken folket, förorten eller landet av.

  Mr. J

 21. Jag är en invandrare som växt upp i Hammarkullen och knarkat sen 6:an med en svensk kompis.
  Idag pluggar han till advokat och jag till psykiatriker.
  Vi har lagt av med allt ”knark”, förutom cannabis om ni nu ska kalla det för ”knark”.
  Det är dags att sanningen kommer fram, det är många som faktiskt behöver den, till exempel min mamma från ett krigsdrabbat land med sitt konstanta tjat över att ha ont överallt, må dåligt, vara stressad, sömnproblem osv, jag vet att en joint där hade gjort enorm skillnad.

 22. Legalisera nu. Det är allas rätt att göra vad den vill med sin kropp. Vill jag röka – så gör jag det på egen risk. Ingen ska komma och förbjuda mig, tycker jag. Jag vill inte dricka alkohol för att jag tycker att det är dåligt för mig, det har dåliga egenskaper. Men med mitt gräs kan jag sätta mig efter en arbetsdag hemma och ta det lugnt, röka en spliff och bara vara. Finns negativt med det också, om man missbrukar. Men det finns något negativt med allt och en legalisering vore bara positivt då man faktiskt inte behöver vara rädd för att pröva eller pröva för att man inte får. Förslaget finns där, det är öppet för alla och man vet vad man gör för man blir INFORMERAD, vilket man inte blir när man köper från svarta marknaden. T.ex i Portugal har brottsligheten minskat i % sedan avkriminaliseringen av droger. Sverige är ett sånt instängt och inskränkt land så att jag bara vill spy.

 23. OM CANNABIS
  Hasch och marijuana
  Inverkan på kropp och psyke
  Cannabis är ett gift som sakta men säkert förändrar hela personligheten oftast utan att missbrukaren själv märker något, eller förmår inse att de egna problemen beror på missbruket.

  Detta skapar lidande både för missbrukaren själv, närstående och andra människor som missbrukaren kommer i kontakt med.

  Missbruk av cannabis påverkar den psykiska mognaden hos ungdomar. Effekterna på känslolivet rubbar den nödvändiga frigörelsen och ungdomar utvecklas inte normalt.

  Denna störning anses långt farligare än risken för kroppsliga komplikationer. (Lungcancer, rubbningar i hormonbalansen, ett försämrat immunförsvar, m.m.)

  ECSTASY
  Ämnet: Syntetiskt. I tablettform eller läskpapper.
  Ruset: Förvirring, stickningar, muskelryckningar, lyckokänsla, ökat självförtroende, styrka, hallucinationer.
  Skadeverkningar: Dödsfall, svåra depressioner och självmordstankar.

  GHB
  Ämnet: Görs av kaustiksoda och rengöringsmedel. Finns även naturligt i kroppen.
  Ruset: Lyckokänsla, ökad energi, sexuell upphetsning, sömn, spasmer och medvetslöshet.
  Skadeverkningar: Panik, aggressivitet. Andningssvårigheter och koma med alkohol. Dödligt.

  HASCH OCH MARIJUANA
  Ämnet: Växten Cannabis sativa. Hasch (starkast) är kådan, marijuana är torkade växtdelar. Röks oftast, men äts också.
  Ruset: Avslappning och upprymdhet, tystnad och dåsighet. Ökad puls, torrhet i munnen.
  Skadeverkningar: Nedstämdhet, panikkänslor, mognaden försenas hos unga, koncentrationsstörningar, personlighetsförändring, hormonrubbningar, lungcancer och sämre immunförsvar.

  LSD
  Ämnet: Syntetiskt. Mikrotabletter eller läskpappersbitar.
  Ruset: Hallucinationer och förvirring. Medför förlorad självuppfattning med förstärkta sinnesupplevelser. Förstorade pupiller, illamående, darrningar och frossa.
  Skadeverkningar: Ångest, panik och psykoser, ofta långvariga.
  Källa: GP Fakta

  För tonåringar som vanemässigt missbrukar cannabis är det inte ovanligt att hela vuxenutvecklingen stannar upp.

  Cannabisrökaren blir lättirriterad och deprimerad.

  Den mest typiska skadan av långvarigt cannabismissbruk är det s.k. amotivationssyndromet – d.v.s. passivitet och oförmåga till planerad verksamhet; den egna dimmiga världen upplevs som den enda meningsfulla.

  Långvariga overklighetskänslor kan uppträda samt paranoia. Långvarigt cannabisrökande gör det svårt att beskriva vad man upplevt eller menar när man vill förklara något. Man pratar mycket men säger lite.

  Missbrukaren får en förvrängd bild av verkligheten och har svårt att kritiskt granska sig själv.

  Cannabisrökaren hittar hela tiden på egna förklaringar till sina misslyckanden och är oförmögen att dra slutsatsen att de beror på missbruket.

  Cannabisrökaren skaffar sig anledning att fortsätta verklighetsflykten in i cannabisruset genom att t.ex. bortförklara sina depressioner med att det är omgivningen eller samhället det är fel på. Han blir mer och mer avskärmad från omgivningen och förmågan att umgås försämras.

  Vanföreställningar
  Snedtändningar med panikångest kan övergå i psykos och delirium med mycket obehagliga vanföreställningar.

  Hos personer med andra psykiska sjukdomar kan även måttlig cannabisrökning utlösa en psykos.
  Den som rökt stora mängder hasch löper ökad risk att insjukna i schizofreni.

  Olika faktorer avgör hur man reagerar på drogen, t.ex.:

  1. Hur många gånger, hur länge och ofta man använt drogen.
  2. Mängden man använder och hur mycket THC preparatet innehåller.
  3. Vilken slags person man är.
  4. Omgivningen, sinnesstämningen, livssituationen, förväntningarna m.m.
  5. Om man blandar med alkohol, tabletter eller annan drog.

  Man kan aldrig veta i förväg hur drogen kommer att påverka ens liv!

  En avgud
  Drogen blir mycket snart som en gud för cannabisrökaren. Man upphöjer och dyrkar drogen. Det florerar en mängd myter kring drogen och de har en tendens att snabbt rota sig djupt i medvetandet hos cannabisrökaren.

  Även om man råkat ut för ångestattacker, paranoia eller haschpsykoser är man benägen att försvara och glorifiera drogen.

  Man inbillar sig att man funnit ”djupheter” och nya dimensioner som andra inte förstår sig på. Dessa ”djupheter” är förvirring, barnsligheter, dumhet och galenskap. Man får allt svårare att tänka logiskt. När förmågan att utnyttja den intellektuella kapaciteten håller på att nedsättas märker man det inte. Det är vanligt att man i stället inbillar sig att man blivit klokare!

  Cannabis är en oerhört smygande och förrädisk drog
  Åtskilliga använder bara drogen sporadiskt under en period och slutar sedan. Anledningen kan vara att de förstått att de gett sig in på något som de inte kan förutsäga hur det kommer att sluta.

  Efter några års regelbundet cannabismissbruk är det svårt att upphöra med missbruket och komma tillbaka till ett fungerande liv. Det fordras mycket motivation och arbete för att bygga upp det som cannabismissbruket raserat. En person som missbrukat cannabis i flera år behöver hjälp!

  Varför provas drogen av så många och varför hamnar man i ett cannbabismissbruk?
  Första gångerna man använder cannabis blir effekten vanligen inte så stark. Man kan heller inte dö av en överdos som av vissa andra droger. Det här kan vara anledningar till att drogen provas av så många.

  Under ett milt haschrus kan man kontrollera vissa handlingar och fungera till synes ganska normalt utåt vid behov, man svarar på tilltal osv. Stunden efter kan man liksom ”gå in i” ruset igen. Detta bidrar till att man lätt inbillar sig att man har kontroll över sitt liv trots missbruket.

  Cannabisrökaren kan under den första tiden fungera i skolan, på arbetsplatsen osv. Har man lätt för sig i skolan t.ex. så behöver missbruket inte omedelbart leda till märkbart försämrade studieresultat. Men har man redan svårigheter att klara av studierna, så märks givetvis de försämrade studieresultaten snabbare. Cannabismissbruk leder till att man får allt svårare att lära sig nya saker, uthålligheten liksom motivationen blir svag. Hela tillståndet kan beskrivas som dämpat, segt, trögt och isolerat.

  En annan anledning till att många provar drogen är att många resonerar som så att användandet av cannabis ”inte är farligare än alkohol”. Men alkoholens skadeverkningar är väldokumenterade och välkända sedan lång tid. Och cannabis blir inte mindre farligt av att man jämför det med andra droger eller med alkohol. (Bland ”Frågor och svar” svarar vi på en del frågor om alkohol.)

  Förnekar missbruket
  De som använder alkohol eller narkotika bagatelliserar dess skadeverkningar.
  För den som missbrukar alkohol eller narkotika har medlet som man missbrukar blivit en avgud. Alkoholisten erkänner inte att han är alkoholist. Cannabismissbrukaren betraktar inte cannabis som en drog och anser sig följaktligen inte vara narkoman. Han har svårt att förstå personer som är drogmotståndare och felbedömer oftast deras motiv.

  Olycksfallsrisker
  Flera stora och tragiska trafikolyckor med cannabispåverkade förare har riktat uppmärksamheten på cannabis som bidragande orsak till olyckor.

  Personer som är påverkade av cannabis har svårt att fördela uppmärksamheten. När de t.ex. kör bil kan de koncentrera sig på vissa saker som att styra bilen, men helt ignorera stopptecken eller trafikljus etc. Synen försämras både vad det gäller att fokusera blicken och att kunna se i vidvinkel.

  Ofta upplever de som rökt hasch som om körningen inte påverkas av haschruset. Några tror att de kör bättre när de är påverkade. Det är livsfarlig illusion. Haschet fortsätter att påverka bilkörningen i minst 24 timmar efter att man rökt det.

  Anna Fugelstad och Jovan Rajs vid rättsmedicinska avdelningen i Stockholm har gjort en studie angående plötslig död.
  De har arbetat med att bygga upp ett register över narkotikadödsfall i Stockholmsområdet. De fann då flera fall med cannabis, men ingen annan narkotika, i kroppsvätskorna.

  I vissa fall fanns kombination med alkohol och/eller tabletter. Dödsorsakerna för cannabisrökarna var oväntat våldsamma!
  10 av 24 fall hade begått självmord. (Av 53 undersökta självmord genom hopp från hög höjd var hela 11 procent cannabispåverkade. Det innebär att en cannabisrökare löper 19 gånger större risk att beröva sig livet genom att hoppa från hög höjd än en icke rökare.)

  Endast en av de 24 hade dött en ”naturlig död” i skrumplever i samband med långvarigt alkoholmissbruk.

  Förutom självmorden och den enstaka skrumplevern dog cannabisrökarna genom trafikolyckor, alkoholförgiftningar eller mord.

  När det gäller alkoholförgiftningar kan det vara värt att påpeka att cannabis hämmar magens kräkningsreflexer.
  Därigenom ökar risken att kroppen behåller farliga mängder alkohol.

  I Sverige har långvarigt cannabismissbruk varit en faktor när det gäller flera uppseendeväckande självmordsfall och mordfall som varit uppmärksammade för sin grymhet.

  Även i jämförelse med dödsfall med andra preparat visade det sig att cannabisdödsfallen kännetecknades av impulsiva våldshandlingar.

  Rajs/Fugelstad påpekar också att många dödsfall som är relaterade till cannabis inte upptäcks då det först på senare år har blivit möjligt att analysera cannabis i blodet. Denna metod är också dyr och görs därför heller inte rutinmässigt. Det är också en förklaring till att denna studie är internationellt unik. Gamla forskningsresultat vad gäller skadeverkningarna av cannabis är heller inte tillförlitliga eftersom THC-koncentrationen i marijuana och hasch nu för tiden är högre än vad den tidigare varit.

 24. Hej Anneli! Jag har nu läst igenom din text (som är kopierad till stor del) och jag hoppas på allvar att du inte tror på det där själv.

  Det är pga av sådan fakta som du sprider som gör så bruket och missbruket av cannabis ökar. Självklart finns det många andra faktorer som har en större påverkan men när man väl inser att propagandan som man har blivit lärd från ung ålder var en ren och skär lögn så är det lätt att misstro andra saker man har lärt sig om t.ex. andra droger.

  Denna sida är till för att personer som du ska ta dig tid att gå igenom informationen som presenteras här. Uppenbarligen har du inte läst något alls eller så har du inte tagit till dig någon information alls. Det är inte många som kommer spendera sin tid för att läsa igenom din kommentar/föråldrad propaganda då du själv inte har offrat din egen tid till att läsa/titta igenom länkarna som givits här.

  Ifall du nu har tagit dig tid att läsa igenom det jag skrivit (vilket jag tvekar på), så fråga dig själv, hur kan så många stater i USA, så många länder i Europa legalisera medicinskt bruk, även privat bruk till en viss mängd av cannabis om det är så farligt som du säger?

  Sverige grundar sina lagar på propaganda medans andra länder insåg att lögner var inte rätt väg att gå, speciellt inte när det har så många medicinska egenskaper och så få bieffekter.

  Med det sagt så säger jag inte att cannabis inte har några bieffekter alls. Brukar du cannabis någon gång i månaden så är det i princip helt ofarligt. Missbrukar du cannabis så kommer man märka bieffekter och bara idioter nekar detta, men det är som med allt annat missbruk, det är inte bra för dig.
  Missbruk är ALDRIG bra!

 25. Nå vad händer? Verkar vars dött här? Blir så frustrerad känns som vi bara står och stampar hur kommer vi vidare?

 26. Cissi: Argumentet att vi skulle tillåta en drog till om cannabis legaliserades låter nästan som att man menar att det bara finns 2 droger i samhället; tobak och alkohol.
  Problemet är bara att vi har ju redan narkotika i samhället. Om cannabis skulle legaliseras så innebär det inte att vi skulle introducera en ny drog, den finns ju redan här.
  De som tjänar pengar på att sälja cannabis idag, är kriminella (per definition, eftersom cannabis är illegalt).
  När vi istället legaliserar cannabis, tar vi ifrån de kriminella den inkomsten, vi skulle kunna beskatta cannabisförsäljning för att bekosta vård/omsorg till de som faktiskt hamnar i missbruk (precis som vi bl.a. gör med alkohol- och tobakskatten.)

  När vi avkriminaliserar bruket av cannabis underlättar vi för missbrukare att söka vård då de inte längre riskerar att straffas för att de har ett missbruk.
  Missbruk är en sjukdom, sjukdomar går inte att straffa bort. Vården är bäst anpassad för att bota sjukdomar, inte brottsväsendet.
  Hade det fungerat att bota sjukdomar genom att göra de olagliga, varför inför vi inte en lag som förbjuder både cancer och influensan?

 27. En legalisering av cannabis för också med sig att folk kommer bli dummare!

  Forskning pekar på det och efter att ha spenderat 10 månader i Karibien såg jag det med egna ögon. Rastafarityper som rökt på hela sina liv. Vissa helt urblåsta med fånigt leende över sina fårade ansikten. Andra som tror sig vara någon slags gudom eller en reinkarnation av Napoleon.

  Vi behöver inte fler dumma människor i det här landet, det räcker som det är. Gör något vettigt av er tid och energi istället!

 28. Antalet lagliga droger i samhället påverkar inte antalet missbrukare överhuvudtaget i och med att missbruk inte beror på droger överhuvudtaget, utan på människors mående och sociala situationer. Att tillåta en relativt mild drog som cannabis (vilket cannabis är jämnfört med alkohol) kommer inte skapa nya brukare/missbrukare, utan enbart få vissa att använda cannabis som rusningsmedel i stället för alkohol.

  Vissa vägrar göra jämnförelsen mellan alkohol och cannabis med motiveringen att vi inte behöver en till laglig drog och tror att vi i så fall kommer skapa nya missbrukare. Men det finns ingen statistik överhuvudtaget som stödjer det, oavsett hur mycket man letar.

  Människor som mår dåligt och behöver ex avkoppling (att berusa sig i avkopplingssyfte är också självmedicinering) kommer alltid att hitta och bruka substanser som ger dem den effekt de söker. Förbjuder man cannabis kommer de göra det med alkohol och förbjuder man alkohol så kommer de hitta något annat, ex överkonsumtion av socker, eller till och med lösningsmedel om behovet av verklighetsflykt är tillräckligt stort.

  Varför skademinimeringstänket inte existerar i Sverige överhuvudtaget är för mig en gåta då det är uppenbart att vi aldrig kommer få bukt med missbruket som finns, möjligtvis kan vi minska det om vi försöker skapa ett människovänligare samhälle med mindre stress och krav, men vi får aldrig bort det helt.

  I andra mer liberala länder har man förstått detta och ser även på hur man kan minimera skadorna från ett bruk/missbruk i stället för att enbart riktar in sig på att förhindra det. Cannabis används exempelvis som både opiat och alkoholavvänjande medicin i många länder och det görs inte i tron att det är helt oskadligt och omöjligt att missbruka, det görs för att det är det minst skadliga av alternativet.

  • Det har du rätt i, missbruk beror på ett beroende som man skapat.

 29. Cannabis är inte helt ofarligt och det tror jag alla här vet men om man kollar på det positiva med det 1. botar tidiga spår av cancer

  2. Hempa kan användas till att producera papper och energi och detta innebär att vi inte behöver skövla ner all jävla skog. Du kan även köra din bil på hempa.

  3 En utav dom minst farliga drogerna som finns med andra ord så kommer alkoholismen sänkas och tobak konsumtionen med (kanske inte med jätte mycket men fortfarande tillräckligt för att rädda liv)

  4 du kan inte överdosera

  Så ni som säger att det ska vara kriminaliserat är enligt mig helt jävla dumma i huvudet. Liksom vi har ett botemedel mot cancer och vi har en lösning till världen energi problem öppna era ögon för svaret är framför dig. Se om du kan nämna lika många anledningar till varför det inte ska legaliseras och ge mig inte det är en gateway drug snacket för det är ren och skär bullshit.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>